Justine Tierolff
Algemene voorwaarden

Algemeen
1. Justine Tierolff (JTR) is opgericht voor het coachen en begeleiden bij (partner)relatieproblemen en individuele vraagstukken. JTR begeleid tweetallen of individuen met de leeftijd van in principe 20 jaar en ouder. JTR staat ingeschreven bij de KvK onder het nummer 64638596.

Verhindering
2. Mocht je verhinderd zijn voor een afspraak, dan dien je de afspraak minimaal 24 uur van tevoren te annuleren. Dit kan per e-mail of telefonisch (bellen, sms of WhatsApp). Bij latere annulering of niet op komen dagen wordt de afgesproken tijd in rekening gebracht.

Tarief
3. Het is aan te bevelen op de hoogte te zijn van het uurtarief van JTR door de website te raadplegen. Wanneer er naast een eventuele uitlooptijd van 10 minuten behoefte is aan meer tijd, dan wordt het uurtarief (indien er tijd is) doorgerekend, afgerond op 15 minuten.

Vergoeding
4. JTR werkt volledig onafhankelijk en heeft geen contracten met zorgverzekeraars. Voor de sessies zul je dus geen verwijsbrieven nodig hebben en zul je ook geen vergoeding kunnen krijgen.

Betalingsvoorwaarden
5. Voor betaling ontvangt de cliënt binnen enkele dagen na iedere sessie een factuur, welke binnen 14 dagen voldaan moet worden. Wanneer dit niet gebeurd worden er maximaal 2 herinneringen gestuurd met ieder een termijn van 14 dagen. Wanneer er na een tweede herinnering niet betaald wordt, wordt het uit handen gegeven aan derden. De kosten die hieraan verbonden zijn komen, conform de wet, volledig voor rekening van de cliënt.

Aansprakelijkheid
6. Voor lichamelijke en psychische klachten raadt JTR aan om eerst contact op te nemen met de huisarts.
JTR sluit elke aansprakelijkheid uit als het aankomt op schade of letsel voortvloeiende uit of in verband met de geboden diensten van JTR, tenzij sprake is van opzet of grove schuld aan de zijde van JTR.

Vertrouwelijkheid
7. JTR verplicht zich tot geheimhouding van alles wat er besproken is tijdens of in het kader van de coach sessies, tenzij een wettelijke plicht tot bekendmaking geldt. (Geluids)opnames van de sessies worden alleen gemaakt met toestemming van de cliënt. De opnames worden uitsluitend door JTR beluisterd en/ of gebruikt t.b.v. supervisie, en worden zodra overbodig verwijderd. Voor overleg met derden in het belang van de cliënt, wordt altijd eerst toestemming gevraagd.

Contact